Hypocrisy

This has been lying in my draft folder for almost 8 months now. Wow! Time flies so past. I have written this last February 15, 2015, back when confusion and self-doubt was my theme.

Madalas, sampal sa atin kapag bumabalik sa atin yung mga bagay na sinasabi natin sa mga kaibigan at mahal natin sa buhay.

“Kaya mo yan!”, “Magaling ka, di mo kailangang matakot.”, “It’s your time to shine.” Telling people stuff like this made me feel that I am helping them.

But these words slapped me because I am not applying these to my life. Telling a friend that she doesn’t have to be afraid make me feel that I am helping her. I am a true friend. But now that I am the one who is afraid make me feel like I am not being true to myself.

I guess I have to shut my mouth. Nakakatakot din yung mag-aadvise/counsel ka ng isang kaibigan kasi bumabalik sa sarili mo.

Totoong madaling sabihin, mahirap gawin. Ang hirap panindigan ng mga bagay na pinapang-advise mo lalo na kung ang lalim na ng sugat ng puso mo. Yung tipong, ngayon pa lang sya naghihilom, ngayon ka pa lang babangon, kaya takot na takot ka.

About princessrenren

sharing personal things without actually being personal. i have more sense when writing than speaking.
This entry was posted in Everyday Life, Psychology, Thoughts, Work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s