Dumadating…

Dumadating talaga sa buhay natin na umiiyak tayo sa gabi hanggang sa makatulog na, na kahit anong sikat ng araw e napakadilim pa rin nito. Kailangan nating masaktan at madapa, hindi para hilahin tayo pababa, ngunit upang lalo pa tayong pagtibayin. Hindi maiiwasang tayo ay matakot pero kailangan nating maging mas malaki sa ating takot. Dito tayo natututo. Dito tayo tumatatag. Kaya kung ngayong gabi, iiyak ka, sige umiyak ka lang, kahit sa susunod na gabi pa. Pero wag mong gagawing gabi-gabi yun. Umiyak ka pero kailangan mo din pagdesisyunan na tama na ang pag-iyak mo, kailangan mo nang tumayo. Walang mangyayari sa ‘yo kung iiyak ka. Kaya mo yan, lumaban ka.

– Ren, September 27, 2014 pm

About princessrenren

sharing personal things without actually being personal. i have more sense when writing than speaking.
This entry was posted in Everyday Life, Psychology, Quotes, Ren's Literature, Thoughts and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s