4th year highschool love thought.

During 4th year high school, nagkaroon kami ng assignment sa Filipino. Slogan daw about love. Una kong nagawa ay:

pangarap kong ako’y iyong ibigin

ngunit natatakot akong ika’y aking mahalin

Sapagkat pakiramdam ko’y ika’y perpekto mandin

Pero kung ako ang iyong pipiliin

Ay di magdadalawang isip na ika’y tanggapin

At dahil SLOGAN lang naman, hindi tula, pinalitan ko ito ng:

Walang rosas na walang tinik, walang pag-ibig na walang dalang sakit.”

About princessrenren

sharing personal things without actually being personal. i have more sense when writing than speaking.
This entry was posted in Ren's Literature, Romance, Thoughts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s